Kemal Kılıçdaroğlu, Türkmen Balabanlı aşiretini anlatıyor

Baştan söyleyelim Kılıçdaroğlu Türk, Kürt, Çerkez, Laz ya da Arap olsa ne çıkar. Alevi ya da sünni olsa ne çıkar. İnsan olarak Kılıçdaroğlu'nu görüp sevmek dururken soy meselesini çıkaranlar yine tarihi yanılgı içerisindeler. Bize sayın Başbakan'ın soyunu araştırmak yakışmaz. Çünkü, insanı soyu adam yapmaz, insanın ruhu güzel olsun yeter. Başka ölçü yoktur

Deniz Baykal’ın yerine CHP Başkanlığına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimliği kökenleri ve inançları kamu oyu tarafından sorgulanmaya araştırılmaya başlandı.Ama bu konuda ilk birinci elden bilgiler AKSİYON dergisinin 16 Şubat 2009 tarihli sayısında araştırmacı Cemal KALYONCU’nun doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesine dayanan röportajına dayanıyor.

KEREYŞAN AŞİRETİNE MENSUP

 Sayın Kalyoncu’nun röportaında yer alan bilgilere göre:
 “Kemal Kılıçdaroğlu, aslında bir aşirete mensup. Ailesi Dersim`in eski adıyla Kızıl Kilise, yani Nazımiye ilçesinden. Asıl köyü Ballıca. Ancak terör sebebiyle şehir merkezine yakın bir köy olan Kocakoç`ta yaşamış ailenin diğer fertleri. Osmanlı`dan daha evveliyatı da var aşiretin. Aslen İran Horasan`ına kadar uzanıyorlar. Önce Konya Akşehir`e yerleşiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu`nun da içinde bulunduğu aşiret, Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki çatışma dolayısıyla bugünkü yerlerine göçüyor. Osmanlı kayıtlarında hâlen Akşehir`de göründüklerini de söylüyor Kılıçdaroğlu. Kemal Bey, eski senatör Arslan Bora`nın da mensubu olduğu Kureyşan aşiretinden. Kureyşanlılar bölge halkı nazarında kutsal bir ocak. Kureyşanlılar`da dedelik yapanlara, `Horasanlı Baba Kureyş` denildiği de söylenir. Dersim`de Kureyşanlılar`la birlikte Baba Mansur Ocağı da önemli bir ocak sayılır. Bu iki ocak arasında akrabalık olmadığını ama öyle bilindiğini söylemektedir Kılıçdaroğlu. Bildiğimiz Kureyş kabilesi ile bir alakaları olmadığı notunu da düşmek gerekiyor burada. ALEVİ DEDESİDİR Selçuklular zamanında Ortaasya’nın İran coğrafyasına yakın yerindeki Horasan diyarından “Baba Seyyid  Kureyş” öncülüğünde Anadolu’ya gelen ve kısa süre Konya’nın Akşehir yöresinde yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşireti olan KUREYŞAN’ın  daha sonra Dersim coğrafyasına yerleşerek Osmanlı- Safevi savaşlarından kurtulmak istediği de anlaşılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Kureyşan aşiretinin dede-baba geleneğine bağlı olduğu şu sözlerle açıklıyor Cemal KALYONCU’ya: “Kureyşan aşireti önemli ocaklardan. Alevi geleneğinde Dedelik makamı buradan mı geliyor? `Söyleniyor, evet.` -Sizdeki bu sakin tabiatın altında böyle bir kültürden gelmenin etkisi olduğu kanaati var. `O kültürden gelmenin etkisi var tabii.` -Dolayısıyla dedelik sizde de var mı? `Ailede var ama ben bu işi yapmıyorum tabii takdir edersiniz ki.` -Ama siz de dedelik makamındasınız diyebilir miyiz? `Diyebilirsiniz tabii. Ama dediğim gibi bu kültür olmakla beraber hani o kültürü uygulayan bir kişi değilim. O da, yetişmem, bürokraside görev yapmam dolayısıyla bizim hani o bağlantıda bir şey yapmamız zaten mümkün olmuyor.` 
 Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi kökenleri hakkında verdiği bilgilerden atalarının Dersim yöresinde Osmanlıya başkaldıran ve isyancı eşkıya olmakla suçlandığı bilgileri de var. Ve Kılıçdaroğlunun açıklamalarına göre bu  konudaki bilgiler de şöyle: “Kureyşanlı Kemal Kılıçdaroğlu`nun ailesi Dersim`de Cebeligiller lakabı ile de tanınıyor. Kemal Bey, bunun, muhtemelen ailede birisinin Osmanlı`da askerlik yapmasından kaynaklandığını düşünüyor. Osmanlı zamanında dedesinin dedesini de eşkıya olarak anlatıyor o. Buradaki bilgileri tam olmadığı için de muhtemelen o kişinin Cebeli denen kişi olabileceğini söylüyor. İhtimal ki Kemal Bey`in babası Kamer Bey, 1934`te, ailesinin Karabulut olarak aldığı soyadını eşkıya büyük dedesine dayandırarak 1950`den sonraki bir tarihte Kılıçdaroğlu diye değiştiriyor.”… Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kökenleri ve inançları hakkında yapılan ilk araştırmalarda onun aşiretinin aynı zamanda Türkmen BALABAN aşireti ile iç içe olduğu bilgisi elde ediliyor. Özetle: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ALEVİ TÜRKMEN inanç ve geleneklerine bağlı bir insandır. Ve Türk asıllıdır. Kendisine CHP’de sürdüreceği siyasi çalışmalarında demokrasi ortamında  başarılar dileriz. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Oğuz /Türkmen Oymaklarının Listeleri

YÖRÜK TÜRKMEN KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyu Horasan'dan Anadolu'ya göçen Balabanlı Türkmenlerinden...