Bozok (Yozgat) Türkmenleri / Yörükleri 1530


Abdal Ata: 636
‘Abdu'r-Rahman Bey Obası cema‘ati, Karaçerçi
mz., Çime mz., Zakirlü kabìlesi,
[Sorkun n.]: 611
‘Acelü [Çeçelü] cema‘ati, Çeçelü mz.,
Selmanlu kabìlesi, [Delüce-özü n.]: 607
Aflak cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 648
Agayillü cema‘ati, Agayillü mz., Seydì-öyügü
mz., Bas-kısla mz., [Peynirci (?) mz.],
Mes‘udlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 612
Agca Asmalu cema‘ati, Agca-asma mz.,
Zakirlü kabìlesi, [Sorkun n.]: 611
Agca Derelü bölügü, Koñur kabìlesi, Kırsehri
kz.: 653
Agca KKoyunlu cema‘ati, Agca KKoyunlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 592
Agca KKoyunlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 623,
632
Agca KKoyunlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 592,
613
Agcalu cema‘ati, Boz-ok kz.: 606
Agcalu cema‘ati, Sadırcuk mz., Agcalu
kabìlesi, [Emlak n.]: 605
Agcalu kabìlesi, [Boz-ok kz.]: 601
Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 632
Agcalu [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636
Agcalu Seydìsi cema‘ati, Kara Kocalu
cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.:
659
Agsak Fakı: 633
Agzı Karalu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 655
Ahì Dündar: 602
Ahì Evran: 652, 674, 675, 676, 677, 678,
679, 680
Ahì Hüseyin: 630
Ahì Mahmud veled-i Ahì Evran: 674
Ahì Mes‘ud: 677, 678, 679
Ahì Mes‘ud veled-i Ahì Evran: 674
Ahmed Fakìh: 603
Ahsen Gazìlü cema‘ati, Arslan-tas mz.,
[Mutrib-agılı mz., Kıranca mz., Dedekaçagı
mz., Delüce-özü n.]: 622
Ahsen Gazìlü cema‘ati, Emìn-Gazì mz., Daru
mz., Halìfe-çardagı mz, [Kavaklu mz.,
Çubuk n.]: 622
Ak Beylü cema‘ati, Bagçecük mz., [Kavm-i
Muzaffer, Kanak-i Bala n.]: 628
Ak Sakal cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 644
[Ak-dag cema‘ati], bk. Ak-tak cema‘ati, Bozok
kz.
Ak-tak [Ak-dag] cema‘ati, Boz-ok kz.: 606
Ala Daglu bölügü, Koñur kabìlesi, Kır-sehri
kz.: 653
Ala Daglu Dıraz Halìl cema‘ati, Kır-sehri kz.:
660
‘Ala’ü'd-devle Bey [-bin Süleyman Bey bin
Zü'l-Kadir]: 634
‘Ala’ü'd-devle [-Bey bin Süleyman Bey bin
Zü'l-Kadir]: 618, 631, 636, 675, 680, 681
‘Ala’üd-dìn: 621
‘Alì: 661
‘Alì Bey: 634, 636, 675, 680, 681
‘Alì Beyilü cema‘ati, Egecik mz., ‘Alì Beyilü
kabìlesi, [Gedük n.]: 617
‘Alì Beyilü cema‘ati, Kalıñ-arkaç mz.,
Kal‘acık mz., Pöhrenklüce mz., Kızılca-
Mehmed-çardagı mz., Kavacık mz.,
Külahluca mz., ‘Alì Beyilü kabìlesi,
[Gedük n.]: 618
‘Alì Beyilü cema‘ati, Kaplan mz., Bagçecik
mz., Öyük-kısla mz., Emrecük mz., Halìl-
Fakı mz., Hekìm-kıslası mz., Karaca-viran
mz., Baytarcık mz., Agca-kısla mz., Baskısla
mz., Seker[-deresi] mz., gdis mz.,
‘Alì Beyilü kabìlesi, [Emlak n.]: 617
‘Alì Beyilü cema‘ati, Saru-Abdal mz., Kafirviranı
mz., Kapaklu- viran mz., Ak-viran
mz., Orta-kısla mz., Halìl-Fakı mz., Alacaçayır
mz., Karañuca-dere mz., Mescidlü
mz., Kaldıravuk-kal‘ası mz., Ya‘kub-kısla
mz., Öküz-otlagı mz., ‘Alì Beyilü kabìlesi,
[Emlak n.]: 618
‘Alì Beyilü kabìlesi, Boz-ok kz.: 617, 635
‘Alì Beylü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
‘Alì Göranlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
‘Alì Göranlu cema‘ati, Kal‘acık-kaya mz.,
[Gedük n.]: 633
‘Alì Göranlu cema‘ati, Saru-sivri mz.,
Susuzca mz., Ilgaz mz., Arıklar mz.,
[Gedük n.]: 630
‘Alì Hacìlu cema‘ati, Agca-tas mz., Agcalu
kabìlesi, [Kara-dere n.]: 604
‘Alì Seyh: 617
‘Alì veled-i Musa bölügü, Todurga cema‘ati,
Varsak, Kır-sehri kz.: 644
‘Alì veled-i Sükrullah: 674
‘Alìcuk: 668
‘Alìsar bölügü, Koñur kabìlesi, Kır-sehri kz.:
653
‘Alìsarlu cema‘ati, Bas-kısla mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 597
‘Alìsarlu cema‘ati, Halìl-Bey-kıslası mz., Aktas
mz., Topaç mz., Kepürce mz.,
Temurhan-Bey-kıslası mz., Panbucak mz.,
Kızıl Kocalu kabìlesi, [Baltı n.]: 596
‘Alìsarlu cema‘ati, [Mihmadlu mz.], Kızıl
Kocalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 596
Alpı cema‘ati: 644
Altun Digin: 621
Aluvan (?), dervìs: 680
‘Arablu bölügü, Koñur kabìlesi, [Koñur n.]:
653
‘Arablu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
‘Arablu [Tecirlü] cema‘ati, [ n mz., Emlak
n.]: 623
Arıklar cema‘ati, [Varsak], Kır-sehri kz.: 644
Arslan Beylü cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Arslan Beylü cema‘ati, Gölcügez mz.,
Demürcilü kabìlesi, [Kanak-i Bala n.]:
614
Arslan Beylü cema‘ati, Ulu-kısla mz., Asagıoba
mz., Baba-Yagmur mz., Demürcilü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 614
Arslan Beylü cema‘ati, Yag-bagır mz., Ortakısla
mz., Kara-Digin mz., Kul-tapan mz.,
Ak-viran mz., Kara-kuyu mz., Demürciviranı
mz., Musacık-öyügü mz., Agrıkoglu-
kıslası mz., Demürcilü kabìlesi,
[Bogazlıyan n.]: 615
Arslan Hacìlu cema‘ati, Delü-Hızır-agılı mz.,
Agcalu kabìlesi, [Delüce-özü n.]: 605
Arslan Hacìlu cema‘ati, Kuruca-ova mz.,
Agcalu kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 605
Arslan Tokus: 679
Aruklar cema‘ati, [Koñur n.]: 655
‘Asan [‘Asere] cema‘ati, [Varsak], Kır-sehri
kz.: 644
Asl Beylü cema‘ati, Sekilü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 592
Aslu cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.:
635
[Asma cema‘ati], bk. Rahme cema‘ati, Koñur
kabìlesi, Kır-sehri kz.
Astarcı cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 647
[‘Asere cema‘ati], bk. ‘Asan cema‘ati,
[Varsak], Kır-sehri kz.
‘Asık Pasa: 636, 652, 675, 677, 678, 679,
680, 681
‘Asık Pasa ta‘allukatı, Kır-sehri kz.: 652
Ata Beylü cema‘ati, Selmanlu kabìlesi,
[Bogazlıyan n.]: 607
Ata-oglu: 614
Avcı Sah[ruh]: 595
Avcılar cema‘ati, Kır-sehri kz.: 656
Avsar cema‘ati, Avsar-i Büzürk mz., Sarnıç
mz., Delü-Fakı-oglu mz., Mes‘udlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 612
Ayru Damlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Ayru Damlu cema‘ati, Kus-kayası mz., Kal‘aderesi
mz., Demürcilü kabìlesi, [Sorkun
n.]: 615
Ayvad Hacìlu [‘ vaz Hacìlu] cema‘ati, Yengiöyügü
mz., Anbar-kuyu mz., Dedik-kıslası
mz., Çitlü-meshed mz., Süleymanlu
kabìlesi, [Süleymanlu n.]: 599
Ayvadlu cema‘ati, Acıca mz., Mes‘udlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 612
Baba Yagmur: 614
Babi cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
[Babi cema‘ati], bk. Bani cema‘ati, Amizsarayı
mz., Demürcilü kabìlesi, [Sorkun
n.]
Babis cema‘ati, Hezik [-cema‘ati], Kır-sehri
kz.: 662
89
[Babis cema‘ati], bk. Malıs cema‘ati, Kırsehri
kz.
Bacılu cema‘ati, Selmanlu kabìlesi, [Delüceözü
n.]: 607
Badsürünlü [Mekresenlü] cema‘ati, Göçmen
mz., Damlaluca mz., [Gedük n.]: 622
Bagdadì evladı kavmi, Kır-sehri kz.: 650
Baha’ü'd-dìn: 648, 661, 679
Baha’ü'd-dìnlü cema‘ati, Pöhrenklü mz., Taspıñar
mz., Yassı-pıñar mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Kanak-i Bala n.]: 609
Balì Bey, evlad-i ‘Asık Pasa: 636
Balì-oglu: 664
Balkanlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 600
Balkanlu[-i diger] cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Bañkıca (?) cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.:
647
Bani [Babi] cema‘ati, Amiz-sarayı mz.,
Demürcilü kabìlesi, [Sorkun n.]: 615
Baraklu cema‘ati, Saru-kaya mz., Sekilü
kabìlesi, Boz-ok kz.: 592
Bardakcı cema‘ati, Bel-viran mz., Boz-öyük
mz., Süleymanlu kabìlesi, [Süleymanlu
n.]: 598
Bardakcı cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 598
Bardakcı(-yi diger) cema‘ati, Kurd-ini mz.,
Çevlik mz., Göllüce mz., Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 598
Bardakcı(-yi diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 598
Bas Getüren cema‘ati, Noduran mz., Ugrusaru
kıslagı, [Kır-sehri n.]: 646
Bas Köy cema‘ati, Beydik [-cema‘ati, Koñur
n.]: 656
Baslamıslu cema‘ati, Zakirlü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 611
Bay Temür Hacìlu cema‘ati, Kır-sehri kz.:
647
Bayındır: 621
Bayram Hacì: 651, 667, 681
Begmis Hacìlu cema‘ati, Agca KKoyunlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 592
Bektaslu cema‘ati, Sunkur-köprüsü mz.,
[Bogazlıyan n.]: 631
Beliceler (?) cema‘ati, Sekizlü mz., Kır-sehri
kz.: 646
Berzuklu [Merzuklu] cema‘ati, Eski-kısla
mz., Selmanlu kabìlesi, [Delüce-özü n.]:
607
Bes Bacaklu cema‘ati, Kıslak-i Bes-bacaklu
mz., Çiçeklü kabìlesi, [Keskün n.]: 610
Bey Melik: 597
Beydik cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri
kz.: 675
Beydik cema‘ati, Varsak[-i Kır-sehri], Kırsehri
kz.: 655
Beydik [-cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri], Kırsehri
kz.: 656
Boga Viranlu cema‘ati, gde[-lü]-pıñar mz.,
Zakirlü kabìlesi, [Sorkun n.]: 610
Bogazlıyan cema‘ati, Bogazlıyan mz.,
Karaca-in mz., Kızılca-kısla mz.,
[Bogazlıyan n.]: 633
Bostanlu cema‘ati, Bostanlu-Bey-kavakkıslası
mz., Selmanlu kabìlesi, Boz-ok kz.:
606
Bostanlu Kılıçcıları cema‘ati, Selmanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 607
Boynu Yogunlu cema‘ati, Halka-çayırı mz.,
[Kara-dere n.]: 634
Bozkırlu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 662
Bögüren Musa Bey cema‘ati [Musa Bey
cema‘ati nökeranı], Kızıl Kocalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 597
Bulduklu cema‘ati, Çonkara cema‘ati, Kırsehri
kz.: 661
Bulgarlu cema‘ati, Çonkara cema‘ati, Kırsehri
kz.: 662
Bulgurlu cema‘ati, Kara Kocalu cema‘ati,
Kır-sehri kz.: 647
Burhan: 623
Burna cema‘ati, Kır-sehri kz.: 648
Bügdüz cema‘ati, Uç Beylü [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 660
Büyüklü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
Caca Bey: 675, 676, 677, 678, 679, 680
[Caca Bey], bk. Hacì Bey
Celal: 623
Cemale Kal‘ası yörükleri, Kır-sehri kz.: 654,
660, 674, 678
Cemale yörükleri, Kır-sehri kz.: 673
Cemale yörükleri, Uz Kisi cema‘ati, Varsak-i
Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 678
Cerìdlü cema‘ati, Agcalu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 602
Cevahir bin Mehmed Çelebi: 679, 680
Curcurlu cema‘ati, Agcalu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 602
Curcurlu(-i diger) cema‘ati, Dana-kıran mz.,
Ak-taslu mz., Ala-çorak mz., Agcalu
kabìlesi, [Kara-dere n.]: 602
Çagatay-oglu: 626
Çagırgan cema‘ati, Beydik [-cema‘ati, Koñur
n.]: 656
Çakal cema‘ati, ‘Alì Beyilü kabìlesi, [Sorkun
n.]: 618
Çakal cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Çakal cema‘ati, Demürcilü kabìlesi, [Sorkun
n.]: 615
Çakır Hacìlu cema‘ati, Geycek-Sazı mz.,
Kamısluca mz., Davulu-kısla mz.,
Çamurlu mz., Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.:
602
Çakır Hacìlu(-i diger) cema‘ati, Agcalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 602
Çakırlu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 644
Çakmak evladı cema‘ati, [Bogazlıyan n.]: 633
Çanakçı cema‘ati, Cemale kal‘ası
yörüklerinden, Kır-sehri kz.: 674
Çanakçı cema‘ati, Uç Beyi cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 646
Çatal Kısla cema‘ati, Çatal-kısla mz.,
Mes‘udlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 612
Çavuslu cema‘ati, Sarnıç mz., ki-yüzlü mz.,
‘Alì Beyilü kabìlesi, [Sorkun n.]: 618
[Çeçelü cema‘ati], bk. ‘Acelü cema‘ati,
Çeçelü mz., Selmanlu kabìlesi, [Delüceözü
n.]
Çeke n cema‘ati, Kara Kocalu cema‘ati,
Varsak, [Koñur n.]: 647
Çerçi ‘Alì: 595
Çerçilü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 600
Çerik-oglu: 609
Çiçek cema‘ati, [Acıca-göl mz.], Çiçeklü
kabìlesi, Boz-ok kz.: 609
Çiçeklü cema‘ati, Çiçeklü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 608
Çiçeklü cema‘ati, Darulu-yurt mz., Çatalviran
mz., Çokum-agıl mz., Sarnıç-agıl
mz., Çiçeklü kabìlesi, [Bogazlıyan n.]:
608
Çiçeklü cema‘ati, [Doñuz-deresi mz.],
Çiçeklü kabìlesi, Boz-ok kz.: 608
Çiçeklü cema‘ati, [Kepirce mz.], Çiçeklü
kabìlesi, [Kanak-i Bala n.]: 608
Çiçeklü cema‘ati, [Saru-oglan mz., Kızılcakısla
mz., Kepirce mz., Seyrek-agıl mz.,
Habìb-Kethuda-kıslası mz., Teçe-kavagı
mz.], Çiçeklü kabìlesi, [Çubuk n.]: 608
Çiçeklü cema‘ati, Yegencik mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Bogazlıyan n]: 609
Çiçeklü kabìlesi, Boz-ok kz.: 608, 632
Çiçeklü [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636
[Çime cema‘ati], bk. Hamza cema‘ati, Darubogazı
kıslagı, Kır-sehri kz.
[Çime cema‘ati], bk. Hamza cema‘ati,
Varsak, Kır-sehri kz.
Çin Temür (?): 609
Çoban Hacì: 625
Çomaklu cema‘ati, Toprak-pıñar mz., Künbed
mz., Taslu-kuyu mz., Dikilü-tas mz.,
Kepirayik mz., Körce-kuyu mz., Mes‘udlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 612
Çonkara cema‘ati, [Boyalık kıslagı, Varsak],
Kır-sehri kz.: 648
Çonkara cema‘ati, Kır-sehri kz.: 654, 660,
679
Çonkara [-cema‘ati], Kır-sehri kz.: 660
Çömlek cema‘ati, Kır-sehri kz.: 648
Çullu cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.:
635
[Çullu cema‘ati], bk. Döllü cema‘ati, Kıslak-i
Çullu mz., Karamanlu-yi Diñik kabìlesi,
Keskün n.
Dalakcı cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 644
Danismendlü cema‘ati, [Tekmen mz., Emlak
n.]: 624
Danismendlü cema‘ati, [Yavsan-çöri mz.,
Emlak n.]: 623
Davasilü (?) cema‘ati, Kürdler-viranı mz.,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, [Çubuk n.]:
616
Davud Beylü cema‘ati, Baltı-ayagı mz., Dölagılı
mz., Selmanlu kabìlesi, [Baltı n.]:
607
Davudlar cema‘ati, [Koñur n.]: 656
90
Day[ı] Hasanlu cema‘ati, Taclu mz., [Emlak
n.]: 624
Daye: 678
Degelan cema‘ati, Sam Bayadı kabìlesi,
[Gedük n.]: 621
Delü ‘Alìlü cema‘ati, Çardak mz., Çapa mz.,
Kılıç-deresi mz., Küçük-Kılıç mz., ‘Alì-
Seyh-kıslası mz., Yanı-kara mz., Sadì-
Bey-kıslası mz., Delü ‘Alìlü kabìlesi,
[Gedük n.]: 620
Delü ‘Alìlü cema‘ati, Kızılca-kısla mz.,
Çıñlasun mz., Por-kısla mz., Agca-kısla
mz., Bedi-gölü mz., Sögütlüce mz.,
Saruhan mz., Agca-ziyaret mz., Delü
‘Alìlü kabìlesi, [Gedük n.]: 619
Delü ‘Alìlü kabìlesi, Boz-ok kz.: 635
Delü ‘Alìlü kabìlesi, [Gedük n.]: 619
Delü Fakı-oglu: 612
Delü Hasanlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
Demircülü cema‘ati, Pasa-Hacìlu mz., Elsizlü
mz., Yılanlu-öyük mz., Demürcilü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 614
Demircülü kabìlesi, Boz-ok kz.: 614, 632
Demürcilü [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636
Dervìs ‘Alì: 636
Dervìs Kemal: 636
Dervìs Mehmed: 636
Dervìs Musa: 636
Dervìs Pehlivan: 680
Dervìsan-i Yusuf [-Abdal] cema‘ati,
[ brahìm-Bey-seküsü mz.], Kızıl Kocalu
kabìlesi, [Baltı n.]: 597
Derzi cema‘ati, Çatal-öyük mz., Kazid-ini
mz., Süleymanlu kabìlesi, [Süleymanlu
n.]: 599
Devletyan [Kul Tapan] cema‘ati, Karamanluyi
Diñik kabìlesi, Keskün n.: 616
Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.: 635
Diñik kabìlesi, Keskün n.: 616
Dinilü Hacì: 663
Diñle yerlü [Diñlemezlü (?)] cema‘ati, Bozok
kz.: 623
[Diñlemezlü (?) cema‘ati], bk. Diñle yerlü
cema‘ati, Boz-ok kz.
Dislü cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Dislü cema‘ati, [Yaglu-viran mz.], Demürcilü
kabìlesi, [Sorkun n.]: 615
Dìvan evladı cema‘ati, [KKoyunlu-Yusuf
mz.], Boz-ok kz.: 634
Dìvane Yusuf bölügü, Yuvalu kabìlesi, Kırsehri
kz.: 662
Dizdar-zade, vilayet-i Karaman'ın tahrìr
emìni: 678
Dodurga cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 676
Doklu [Kavuklu (?)] cema‘ati, Karamanlu-yi
Diñik kabìlesi, Keskün n.: 616
Dokuz cema‘ati, Yıldız-kıslası mz.,
Mihmadlu mz., slegen mz., Karaca-viran
mz., Koca-basan mz., Sevli mz., Güdük-
‘Isa mz., Kızıl Kocalu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 597
Donduk cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
Doñuz Dögenlü cema‘ati, Selmanlu kabìlesi,
[Budak-özü n.]: 607
Döllü [Çullu] cema‘ati, Kıslak-i Çullu mz.,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Keskün n.:
616
Durdu Halìfe: 667
Durduhan: 624
Dündarçi cema‘ati, Ilı-su mz., Agcalu
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 605
Ebesilü cema‘ati, Bayındır mz., Seyh-Hasanagılı
mz., Sam Bayadı kabìlesi, [Gedük
n.]: 621
Edügi cema‘ati, Kara-agaç mz., Varsak-i Kırsehri,
[Hacì-Bektas n.]: 644
Edügi cema‘ati, Agca-agıl kıslagı, Ulu kıslak,
Kara-agaç kıslagı, Palaniç kıslagı,
Sögütcük (?) kıslagı, Teke-Hacìlu kıslagı,
Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 652
Edügi cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri
kz.: 675
Egri cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 599
Elma Hacìlu cema‘ati, Elma-Hacìlu-yi Bala
mz., Elma-Hacìlu-yi Zìrìn mz., Güdül-bası
mz., Arg-asan mz., Kızıl Kocalu kabìlesi
[Baltı n.]: 595
Emenlak [Emlak] cema‘ati, Dendin mz.,
[Emlak n.]: 623
Emherir [Zemherir] cema‘ati, Agcalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 632
[Emìn Gazì], bk. Esen Gazì
Emìr Ahurlu cema‘ati, Kızıl Kocalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 595
Emìr Gazìlü cema‘ati, Üç-kuyu mz., Zakirlü
kabìlesi, [Sorkun n.]: 611
Emìr ‘ vaz: 675
Emlak cema‘ati, Burhan mz., Agca-sehir mz.,
[Emlak n.]: 623
[Emlak cema‘ati], bk. Emenlak cema‘ati,
Dendin mz., [Emlak n.]
Enbiyalu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
Er Bey Dede: 636
Er Bey evladı cema‘ati, [Karga-dalı mz.,
‘Aliki n.]: 626
[Erevik cema‘ati], bk. Erük cema‘ati, [Kırsehri
n.]
Erkeklü cema‘ati, Basna-yayla mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, [Baltı n.]: 595
Erük [Erevik] cema‘ati, [Kır-sehri n.]: 674
Esedlü cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.:
635
Esedlü cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik kabìlesi,
Keskün n.: 616
Eseklü cema‘ati, [Kara-dere n.]: 634
Eseklü cema‘ati, Seyhler-özü mz., Selmanlu
kabìlesi, [Budak-özü n.]: 607
Esen Gazì [Emìn Gazì]: 622
Evci Sevindik: 625
Evciler cema‘ati, Boz-ok kz.: 634
Evlad-i Hacì brahìm cema‘ati, [Karı-deresi
mz., Ak-dag n.]: 624
Evlad-i Köse cema‘ati, kiz-viran mz., [Akdag
n.]: 624
Evlad-i Küçük cema‘ati, Kaya-pıñar mz.,
[Ak-dag n.]: 624
Evlad-i Kürt[i] cema‘ati, Boz-ok kz.: 623
Evlad-i Ün (?) Bey cema‘ati, Kıvrıl mz.,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, [Emlak n.]:
616
[Evlad-i Zakir cema‘ati nökeranı], bk.
Nökeran cema‘ati, Zakirlü kabìlesi, Bozok
kz.
Evran, bk. Ahì Evran
Evran Kulu: 653
Eyercilü cema‘ati, Sırt mz., [Emlak n.]: 624
Eymirlü cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Eymür: 658
Fazıl bölügü, Kır-sehri kz.: 653
Ferraslu cema‘ati, Zakirlü kabìlesi, [Sorkun
n.]: 611
Fìruzlu cema‘ati, [Taslık mz.], Demürcilü
kabìlesi, Boz-ok kz.: 615
Gafirlü cema‘ati, Gafirlü-ekinligi mz.,
[Budak-özü n.]: 634
Gazìlü cema‘ati, bk. Balkanlu[-i diger]
cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok kz.
Gedük Agca KKoyunlusu cema‘ati, Agca
KKoyunlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 613
Gedük Hasanlu cema‘ati, Agcalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 604
Gedük Hasanlu(-i diger) cema‘ati, Orta-öyük
mz., Gök-kız-viranı mz., [Kerpiç mz.],
Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 604
Gedüz cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 599
Gedüz(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
Germit [Kirce] cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Kanak-i Bala n.]: 599
Gıyas veled-i Sah Mehmed: 675
Göçer Hacìlu cema‘ati, Kıslak-i Göçer-Hacì
mz., Selmanlu kabìlesi, [Delüce-özü n.]:
607
Göçgün cema‘ati, Çırdlaklu mz., Agcalu
kabìlesi, [Baltı n.]: 604
Gödeli cema‘ati, ‘Ala’ü'd-dìn-hanı mz., Sam
Bayadı kabìlesi [Gedük n.]: 621
Gök Fatıma: 593
[Gök-oglu], bk. Göl-oglu
Gökce Dìvan: 636
Gökce Dündarlu cema‘ati, Kara Kocalu
cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Göl-oglu [Gök-oglu]: 628
Gömeçlü cema‘ati, Çonkara cema‘ati, Kırsehri
kz.: 661
Gurbetan cema‘ati, kavm-i evlad-i Bagdadì,
Kır-sehri kz.: 650
Gurbetan(-i diger) cema‘ati, kavm-i evlad-i
skender, Kır-sehri kz.: 650
Gurbetan-i sfehanì cema‘ati, Kavm[-i
Ahmed, Çubuk n.]: 634
Gücüklü cema‘ati, Öyük-kısla mz., [Karadere
mz.], Agcalu kabìlesi, [Kara-dere n.]:
602
Güdük ‘Isa: 597
Güdük ‘Isalu cema‘ati, Kızıl Kocalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 596
91
Güleçler cema‘ati: 655
Gülsen Abdal dervìsleri cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 658
Gümüs Digin: 621
Gümüs Tekin: 680
Gürden Küre cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Güzel Hanlu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 644
Güzler cema‘ati, Yaycılar cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 645
Habìb Fakı bölügü, Koñur kabìlesi, Kır-sehri
kz.: 653
Hacì Bagır (?): 678
Hacì Bayezìd cema‘ati, Cemale kal‘ası
yörüklerinden, Kır-sehri kz.: 674
Hacì Bektas: 679, 680, 681
Hacì Bey: 674
Hacì Bey [Caca Bey]: 674, 675
Hacì brahìm evladı cema‘ati, [Çandır mz.,
Ak-dag n.]: 626
Hacì Kırık: 667
Hacì MKurad: 665
Hacì Musa bölügü, Kürti cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 650
Hacì Yusuflu cema‘ati, Boz-ok kz.: 631
Hacì Yusuflu cema‘ati, Diñik kabìlesi, Bozok
kz.: 635
Hacìlar cema‘ati, Göynük-kıslası mz., Cemalkısla
mz., Boz-kusì mz., Agca-agıl mz.,
Hureyre (?) mz., Yassı-pıñar mz.,
Mühenna mz., Hamza Fakìh-viranı mz.,
Gücük mz., Döllük mz., Agcalu kabìlesi,
[Gedük n.]: 601
Halid Fakılu cema‘ati, [Budak-özü n.]: 631
Halìfelü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
Halìl bin Agca cema‘ati nökeranı, Kurucakısla
mz., Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.:
606
Halìl Ecelü cema‘ati, Acıca mz., Öyük-kısla
mz., Boz-ok kz.: 631
Halìl Ecelü cema‘ati, [Emlak n.]: 624
Halìl Fakı: 617, 618
Halìl Hacì: 664
Halìl Hüseyinlü cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Halìl Semsü'd-dìn: 667, 681
Hamìd bölügü, Çonkara cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 661
Hamza bin Mehmed bin brahìm: 680
Hamza [Çime] cema‘ati, Daru-bogazı kıslagı,
Kır-sehri kz.: 644
Hamza [Çime] cema‘ati, Varsak, Kır-sehri
kz.: 644
Hamza Fakìhlü cema‘ati, Taharet-özü mz.,
[Keskün n.]: 631
Hamza Kethuda veled-i Seydì [-bölügü], Kırsehri
kz.: 660
Hamza Seyh bölügü, Koñur kabìlesi, [Koñur
n.]: 653
Hamzalu cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Hamzalu cema‘ati, Hızır-Bey mz., Göynücek
mz., Keklücek mz., Demürcilü kabìlesi,
[Emlak n.]: 615
Hamzalu cema‘ati, Karaca-viran mz., Karkın
mz., [Hamzalu-kıslası mz.], Kızıl Kocalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 594
Hamzalu cema‘ati, Zakir-Hacìlu mz., Öyük
mz., Çördük-agıl mz., Agcalu kabìlesi,
[Kara-dere n.]: 603
Harun cema‘ati, Yapaltınlu cema‘ati, [Dügünöyügü
mz.], Çiçeklü kabìlesi, [Gedük n.]:
608
Harun(-i diger) cema‘ati, Yapaltınlu cema‘ati,
[Dügün-öyügü mz.], Çiçeklü kabìlesi,
[Gedük n.]: 608
Hasan bin Ersi Fakı: 677, 678
Hasan Hacìlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
Hasan Hacìlu(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
Hasan Seyh: 644
Hasan veled-i Mustafa: 674
Hasan veled-i Sah Mehmed: 675
Hasan veled-i Timur cema‘ati, Kır-sehri kz.:
660
Hasançi cema‘ati, Çatak-kısla mz., Öyük-kısla
mz., Sapa-sıçan (?) mz., Apacı mz.,
Agcalu kabìlesi, [Kanak-i Zìrìn n.]: 603
Hasançi cema‘ati, Kızıl Kocalu kabìlesi, Bozok
kz.: 597
Hasançi cema‘ati, Selmanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 607
Hasançi(-i diger) cema‘ati, [Zanbak-viranı
mz.], Virane-i Kara-Fakı mz., Elekçi-gölü
mz., Sam Bayadı kabìlesi, Boz-ok kz.: 621
Hasançilü cema‘ati, Altun-Digin mz., Kal‘aviran
mz., Gümüs-Digin mz., Menteseekinligi
mz., Sam Bayadı kabìlesi, [Gedük
n.]: 621
Hass Bey cema‘ati, ‘Aliki mz., Gazì-köyü
mz., Kayacuk-agıl mz., [Karga-dalı mz.,
Hisar Beylü cema‘ati, ‘Aliki n.]: 627
Hatìb: 651, 680
Hatun Sittì: 595
Haydar Çelebi, vilayet-i Karaman'ın tahrìr
emìni: 678
Haydarlu cema‘ati, Haydarlu mz., ‘Alì Beyilü
kabìlesi, [Delüce-özü n.]: 618
Hengameci bölügü, Kara Kocalu cema‘ati,
Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Hengameci cema‘ati, Boz-kus mz., Kara
Kocalu [-cema‘ati], Kır-sehri kz.: 648
Hezik [-cema‘ati], Kır-sehri kz.: 662
Hezik cema‘ati, Yarlu-kayası (?) kıslagı, [Kırsehri
n.]: 649
Hısır cema‘ati, Besìr-kıslası mz., Yeñi-yapar
mz., Acıca mz., Höke-kıslası mz.,
[Domalan mz.], Çallu-oglu-kıslası mz.,
Evliya-kıslası mz., Dokuz-ini mz., Begmis
mz., ncirlü mz., Hallac-oglu-kıslası mz.,
Bacaklu-kıslası mz., Kulagı-kızıl mz.,
Kalaba-kıslası mz., Hallac-bucagı mz.,
Köse-kıslası mz., Öyük-kısla mz.,
Mühenna-ini mz., Gökce-magara mz.,
Kamıscuk(-i diger) mz., Kara-kaya mz.,
Kulak (?) mz., Sehriyar-agılı mz., Agcalu
kabìlesi, [Kanak-i Zìrìn n.]: 602
Hısır cema‘ati, Kavm-i Seydì, Agcalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 603
Hızır Bey: 615
Hızır Halìfe: 636
Hızır veled-i Mihmad bölügü, Çonkara
cema‘ati, Kır-sehri kz.: 662
Hızırlu cema‘ati, Yüregir mz., Küçük-Yüregir
mz., Turna-çukuru mz., Dirahtin mz.,
Iskıncık mz., Daru-kal‘ası mz., Büyükviran
mz., Yassı-pıñar mz., Bel-viran mz.,
Agca-viran mz., Karaca-sehir mz., Gazìmagarası
mz., Elvan-viranı mz., [Kartalcaviranı
mz.], Sam Bayadı kabìlesi, [Gedük
n.]: 620
Hızırlu Müteferrika cema‘ati, Sam Bayadı
kabìlesi, Boz-ok kz.: 621
Hisar Beylü cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Hisar Beylü cema‘ati, Bas-kısla mz., Çagatayoglu
mz., Kemal-Fakı mz., n-kısla mz.,
Öyük[-kısla] mz., Ramazanlu mz., Söylerkilise
mz., [‘Aliki n.]: 626
Hisar Beylü cema‘ati, Budak[-kaya] mz.,
Kara-öyük mz., Parmaksuz mz., [Ak-dag
n.]: 627
Hisar Beylü cema‘ati, Çal-agıl mz., Alın-pıñar
mz., Kayalu mz., Yagluca-göl mz., Kıslaki
Topak[-Abdal] mz., Ala-kilise mz.,
MKurad-Abdal mz., Düs-budak mz., Belagcahan
mz., Çanakçı-kıslası mz., Yeñi-
Bey-öyügü mz., Kürdì mz., Kamer[-özü]
mz., Sögüdcük mz., [Karga-dalı mz.,
‘Aliki n.]: 627
Hisar Beylü cema‘ati, Güzelce-köprü mz.,
Bozla mz., Hunlar-viranı (?) mz.,
[Bogazlıyan n.]: 627
Hoca Bey: 612
Hoca Beylü cema‘ati, Çivril mz., Çanakçıkıslası
mz., Yassı-kısla mz., Saru-öküzalañı
mz., Yalañlu mz., gdecik mz.,
Eyücek-kısla mz., Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, [Emlak n.]: 616
Hoca Beylü cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok
kz.: 635
Hoca Beylü cema‘ati, Orta-viran mz., [Viransehir
mz., Bogazlıyan n.]: 630
Hoca Beylü cema‘ati, [Üç-kilise mz.],
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Keskün n.:
616
Hoca bin Mes‘ud: 675
Hocentì cema‘ati, Agcalu kabìlesi, [Kanak-i
Zìrìn n.]: 603
Hocentì cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Hokkabazlu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 662
Horuk cema‘ati, Horuk-kıslası mz.,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, [Çubuk n.]:
616
Hulefa’i'r-Rasidìn: 584
Hureyre (?): 601
Hüsayinlü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 598
Hz. Muhammed (s.a.v.): 584
brahìm Fakìhlü cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, [Kanak-i Zìrìn n.]: 600
92
brahìmlü cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
dem cema‘ati, Agca KKoyunlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 613
dem evladı cema‘ati, Boz-ok kz.: 634
drìs: 678
gdecik cema‘ati, Bas Getüren cema‘ati, Kırsehri
kz.: 646
l Emìnlü cema‘ati, Agca KKoyunlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 613
l Melik: 678
laldı cema‘ati, bk. Gökce Dündarlu cema‘ati,
Kara Kocalu cema‘ati, Varsak, Kır-sehri
kz.
liklü cema‘ati, Yapracuk mz., Tabulgalık
mz., Sam Bayadı kabìlesi, [Gedük n.]: 621
lyas Hacìlu cema‘ati, Agca KKoyunlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 613
lyas Hacìlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
lyaslu cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 647
nal: 637
nal cema‘ati, [Varsak], Kır-sehri kz.: 644
nallu cema‘ati, [ nal mz., Bogazlıyan n.]: 633
nanduklu cema‘ati, Kıslak-i Veled-i nandık
mz., Rasullü mz., Selmanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 607
ncük cema‘ati, Uç Beylü [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 660
ne Bey Hacìlu cema‘ati, Öküz-ini mz., kizce
mz., Süleymanlu kabìlesi, [Süleymanlu
n.]: 598
ne Beylü cema‘ati, Pöhrenklü mz., [Gedük
n.]: 634
ne Gazìlü cema‘ati, Uzun-kısla mz., Agcaova
mz., [Oyruca mz., Kızılca-kısla mz.,
Sakız-kısla mz., Göderenci (?) mz., Karakısık
mz., Bayezìd-Hacìlu mz., Öyük mz.],
Boz-ok kz.: 623
nel evladı cema‘ati, Boz-ok kz.: 634
nlü cema‘ati, Ulu-kısla mz., Por-kısla mz.,
[Gedük n.]: 633
‘Isa Fakı: 614
‘Isa Hacìlu cema‘ati, [Sorkuncuk mz.], Kızıl
Kocalu kabìlesi, [Baltı n.]: 596
sfehanì cema‘ati, [Gurbetan kabìlesi, Çubuk
n.]: 634
shak Fakı bölügü, Koñur kabìlesi, Kır-sehri
kz.: 645
skender evladı kavmi, Kır-sehri kz.: 650
sma‘ìl: 594
sma‘ìl Kethuda bölügü, Edügi cema‘ati,
Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 652
srafìllü cema‘ati, Kayaların mz., Süleymanlu
kabìlesi, [Süleymanlu n.]: 599
slegenlü cema‘ati, slice-viran mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, [Sorkun n.]: 595
[‘ vaz Hacìlu cema‘ati], bk. Ayvad Hacìlu
cema‘ati, Yengi-öyügü mz., Anbar-kuyu
mz., Dedik-kıslası mz., Çitlü-meshed mz.,
Süleymanlu kabìlesi, [Süleymanlu n.]
Kabaca-oglu: 612
Kabaglu cema‘ati, [Çiçek-dagı n.]: 648
Kadem-i Bala ve Kad[em]-i Zìrìn cema‘ati,
Doydu-hanı mz., Demircülü kabìlesi,
[Sorkun n.]: 614
Kadì Mehmed evladı: 637
Kadìlu cema‘ati, Zuhrü'd-dìn mz., Gökce mz.,
Tur-‘Alì-pıñarı mz., Yeñice-özü mz.,
Tuzlacuk mz., Öyük mz., Agcalu kabìlesi,
[Kanak-i Zìrìn n.]: 604
Kadìlu(-i diger) cema‘ati, Agcalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 604
Kafir Mü’minlü cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Kalaycılar cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
Kamal [Kaman] cema‘ati, Kır-sehri kz.: 660
[Kaman cema‘ati], bk. Kamal cema‘ati, Kırsehri
kz.
Kamer: 636
Kanberlü cema‘ati, Demürcilü kabìlesi,
[Sorkun n.]: 615
Kanluca (?) Bey: 598
Kara Ayvadlu cema‘ati, Agcalu kabìlesi, Bozok
kz.: 605
Kara Balì cema‘ati, Yellü [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 645
Kara Baslu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 646
Kara Bekirlü cema‘ati, [Varsak], Kır-sehri
kz.: 644
[Kara Çerçilü cema‘ati], bk. Kara-Çerçilü
mezra‘ası, Boz-ok kz.
Kara Digin: 615
Kara Fakı: 644
Kara Fakılu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
Kara Fakìhlü cema‘ati, Meshedlüce-pıñar
mz., Agcalu kabìlesi, [Kara-dere n.]: 602
Kara Fakìhlü(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
Kara Gedüklü cema‘ati, Diñik kabìlesi, Bozok
kz.: 635
Kara Gedüklü cema‘ati, Boz-ok kz.: 631
Kara Göz bölügü, Kır-sehri kz.: 656
Kara Hacìlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
Kara Halìl cema‘ati, Koñur kabìlesi, [Kırsehri
kz.]: 653
Kara Hızır: 671
Kara Hızırlu bölügü, Kır-sehri kz.: 645
Kara brahìmlü cema‘ati, Diñik kabìlesi, Bozok
kz.: 635
Kara Kocalu [-cema‘ati], Dikilüce kıslagı,
[Gün-yüzü n.]: 660
Kara Kocalu [-cema‘ati], Kır-sehri kz.: 648
Kara Kocalu cema‘ati, Kızıl-kaya kıslagı,
Rumlu-‘Isa kıslagı, Merdese-dagı kıslagı,
Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Kara Kocalu cema‘ati, Kuramaz kıslagı,
[Gün-yüzü n.]: 654
Kara Kocalu cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri,
Kır-sehri kz.: 658, 659, 677, 678
Kara KKoyunlu cema‘ati, Selmanlu kabìlesi,
[Sorkun n.]: 607
Kara Köse: 612
Kara Köse ebnası: 676, 677
Kara Köselü cema‘ati, Ca‘fer-ekinligi mz.,
[Saru-Fakìh-kulu mz.], Boz-ok kz.: 631
Kara Köselü cema‘ati, Gür-igde mz., [Karadere
n.]: 631
Kara Kuscu cema‘ati, Karaca-viran mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, [Baltı n.]: 596
Kara Musalu cema‘ati, Hezik [-cema‘ati],
Kır-sehri kz.: 662
Kara Musalu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
Kara Sakal cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Kara Sakal(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, [Süleymanlu n.]: 598
Kara Seydì: 628
Kara Sofu: 668
Kara Yahyalu cema‘ati, Sehir-kısla mz., Usul-
Hacì-öyügü mz., Sagır-kısla mz., Küçük-
Til mz., [Gedük n.]: 622
Kara Yahyalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 635
Kara Yakalu cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
Kara Ya‘kublu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Kara Ya‘kublu(-i diger) cema‘ati, Kara-
Ya‘kublu mz., Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Kara Yusuf: 668
Kara-Çerçilü mezra‘ası [Kara Çerçilü
cema‘ati], Boz-ok kz.: 629
Karaca ‘Alìlü cema‘ati, Pìr-Velì-kıslası mz.,
Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 606
Karaca ‘Alìlü cema‘ati, Seyh-Bahrì mz.,
Göllü mz., Yeñice mz., Gök-öyük mz.,
Örtülü-pıñarı mz., Kızılca-kısla mz., ‘Isa-
Fakìh-kıslası mz., Agcalu kabìlesi, [Çubuk
n.]: 601
Karaca ‘Alìlü cema‘ati, Yer-kız-viranı mz.,
Bey-argı mz., Öküz-ini mz., Çakal-kıslası
mz., Agcalu kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 605
Karaca Emìr: 637
Karaca KKoyunlu cema‘ati, Doñuz-viranı
mz., Agca-meshed mz., Sam Bayadı
kabìlesi, [Gedük n.]: 621
Karaca ‘Ömerlü cema‘ati, Sam Bayadı
kabìlesi, [Gedük n.]: 621
Karacalar cema‘ati, Beydik [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 656
Karacalar cema‘ati, ‘Isa-Bey-kıslası mz.,
Ne‘aceb mz., Gök-Fatıma mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, [Çubuk n.]: 593
Karalu cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Karalu cema‘ati, Alın-pıñarı mz., Bey-dili
mz., Evci-Sevindik mz., Kilisecik mz.,
Çoban-Hacì mz., Çayır-Seyhi mz.,
Göynük-kısla mz., Konan-ekinligi mz.,
Mansur-Abdal-ekinligi mz., Kozca-kısla
mz., Veled-i Bıyıklu mz., Agca-kısla mz.,
Kuruca-öz mz., Gammaz-viranı mz.,
Fakìrelü mz., Fakılu-kıslası mz., Karakütük
mz., Yassı-öyük mz., Köse-oglu
mz., Tonuscuk mz., Bey-pıñarı mz.,
Koçak mz., Kara-yılan mz., Okçu-oglu
mz., Kozan-hisarı mz., [Emrud-alañı mz.,
93
Süli-çimen mz., Sarım-beylü mz., Zakiroglu-
meshedi mz., Ak-dag n.]: 625
Karalu cema‘ati, Çiçeklü kabìlesi, Boz-ok kz.:
610
Karalu cema‘ati, Kozan-hisarı mz., Bozanderesi
mz., Yortan mz., Kavak-alañı mz.,
Ovacık mz., Bayır-viranı mz., [Gündogdu-
viranı mz., Bacak-argı mz.,
Vasıllar mz., Ak-dag n.]: 626
Karalu cema‘ati, Ugru-kızıl mz., Durduhan
mz., [Ak-dag n.]: 624
[Karamanlu-yi Diñik kabìlesi], bk.
Karamanlu-yi Vekik kabìlesi, Keskün n.
Karamanlu-yi Vekik [Karamanlu-yi Diñik]
kabìlesi, Keskün n.: 616
Karkın cema‘ati, Dikilü-tas mz., Kır-sehri kz.:
646
Karkur [Koñur] kabìlesi, Kır-sehri kz.: 676
Karlu cema‘ati, Zakirlü kabìlesi, Boz-ok kz.:
611
Karnı Büyük cema‘ati, Kızıl Kocalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 596
Karpuz cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
Karpuzlu cema‘ati, Çiçeklü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 610
Kasıkcı cema‘ati, Selmanlu kabìlesi, [Delüceözü
n.]: 606
[Kavuklu cema‘ati (?)], bk. Doklu cema‘ati,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Keskün n.
Kavurgalu cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Kavurgalu cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok
kz.: 635
Kavurgalu cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
Kavurgalu cema‘ati, Karhanlu mz., Kavurgalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 613
[Kavurgalu Dedelü cema‘ati], bk. Vavurgalu
Develer cema‘ati, Taharet-özü mz.,
Kavurgalu kabìlesi, Boz-ok kz.
Kavurgalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 613
Kaya Seyh, bk. Seyh Kaya
Kayacılu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 598
Kaygusuzlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 631
Kayır Digin: 662
Kazancı evladı cema‘ati, Boz-ok kz.: 634
Kazancı Hacìlu cema‘ati, Zakirlü kabìlesi,
Boz-ok kz.: 611
Kazancılu cema‘ati, [Kara-çokrak mz.],
Demürcilü kabìlesi, [Sorkun n.]: 615
Kazıklu cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.:
635
Kazıklu cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
Kazıklu cema‘ati, Kazıklu-yeri mz.,
Demürcilü kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 615
Kazıklu cema‘ati, Varsak, [Diñik n.]: 648
Kemal cema‘ati, Kürti cema‘ati, Kır-sehri kz.:
650
Kemal Fakı: 626
Kesmezlü cema‘ati, Sam Bayadı kabìlesi,
[Gedük n.]: 621
Keykavus: 595
Kıcıklu cema‘ati, [Ilı-su mz., Bogazlıyan n.]:
630
Kılıç Abdal: 636
Kılıçcılar cema‘ati, Agcalu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 604
Kılıçcılar cema‘ati, Sekizlü mz., Kır-sehri kz.:
646
Kılıçlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 599
Kırcalu cema‘ati, Döllük-viranı mz.,
Elvancuk mz., Agcalu kabìlesi, [Kanak-i
Zìrìn n.]: 604
Kırık (?) Hacìlu cema‘ati, Uz Kisi cema‘ati,
Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 659
Kırıklu cema‘ati, Çukur-in kıslagı, [Hacì-
Bektas n.]: 648
Kırkapak [Kız Kapan] cema‘ati, Kır-sehri kz.:
654
Kırklu cema‘ati, Bel-viran mz., Kuzgun mz.,
[Emlak n.]: 624
Kısırlu cema‘ati, [Akarca mz.], Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Kısırlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Kısırlu cema‘ati, Kızlar-meshedi mz.,
Süleymanlu kabìlesi, [Çubuk n.]: 600
Kıslak-i Baran cema‘ati, Kır-sehri kz.: 644
Kıslak-i Kaya cema‘ati, Uz Kisi cema‘ati,
Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 673, 678
[Kız Kapan cema‘ati], bk. Kırkapak cema‘ati,
Kır-sehri kz.
Kızıl ‘Avratlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Kızıl ‘Avratlu cema‘ati, Elmalu mz., Eskikısla
mz., Karamanlu-yi Diñik kabìlesi,
Keskün n.: 617
Kızıl Bayırlu cema‘ati, Ahmed bin Sekilükıslası
mz., Ilıca mz., Sekilü kabìlesi, Bozok
kz.: 592
Kızıl Beylü cema‘ati, Bogaz-kısla mz., Yassıpıñar
mz., Fakìh-Bey-çiftligi mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 597
Kızıl Donlu cema‘ati, Kızıl-donlu mz., Sam
Bayadı kabìlesi, [Gedük n.]: 621
Kızıl Hasanlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
Kızıl Koca nesli: 594
Kızıl Kocalu [-cema‘ati], Boz-ok kz.: 616
Kızıl Kocalu cema‘ati, [Burun-viranı mz.,
Delü-bası-‘Alì-beylü mz.], Kızıl Kocalu
kabìlesi, [Baltı n.]: 595
Kızıl Kocalu cema‘ati, Erkeklü mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 595
Kızıl Kocalu cema‘ati, ncigin mz., Ala-kilise
mz., Alp-özü mz., n mz., Kızıl Kocalu
kabìlesi, [Emlak n.]: 594
Kızıl Kocalu cema‘ati, sma‘ìl[-Hacì] mz.,
nce-su mz., Dede-Bey viranı mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi [Sorkun n.]: 594
Kızıl Kocalu cema‘ati, [Karı-deresi mz.],
Kızıl Kocalu kabìlesi [Ak-dag n.]: 594
Kızıl Kocalu cema‘ati, Kemhalu mz., Kaynarpıñar
mz., Sürmeli mz., Kızıl Kocalu
kabìlesi, [Sorkun n.]: 595
Kızıl Kocalu cema‘ati, Kızıl Kocalu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 596
Kızıl Kocalu cema‘ati, KKoyun-ayaklu mz.,
Kızıl Kocalu kabìlesi, [Gedük n.]: 597
Kızıl Kocalu cema‘ati, [Saray-pıñarı mz.,
gdelü mz., Gök-in mz.], Kızıl Kocalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 594
Kızıl Kocalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 593, 632
Kızıl Kocalu [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636
Kızıl Kocalu nesli: 595, 596
[Kirce cema‘ati], bk. Germit cema‘ati,
Süleymanlu kabìlesi, [Kanak-i Bala n.]
Kireç cema‘ati, Kara-magara mz., Kara-pıñar
mz., Çar-Digin mz., Orta-viran mz., Bogaviran-
bası mz., Kara-Soku mz., Kamıscuk
mz., Kalıñ-harman mz., Basnı-viran mz.,
Ayı-argacı (?) mz., Agcalu kabìlesi,
[Sorkun n.]: 605
Kizrilü cema‘ati, ‘Alì Beyilü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 618
Koçi Baba Zaviyesi dervìsleri cema‘ati,
Kavacuk mz., [Gedük n.]: 634
Koñur kabìlesi, Kır-sehri kz.: 645
Koñur kabìlesi, Ulucak mz., Çorak-akalañ
mz., Kır-sehri kz.: 653
Koñur kabìlesi, Yiricik-pıñar mz., [Koñur n.]:
653
Kornur [Koñur] kabìlesi, Kır-sehri kz.: 653
[Koñur kabìlesi], bk. Karkur kabìlesi, Kırsehri
kz.
[Koñur kabìlesi], bk. Kornur kabìlesi, Kırsehri
kz.
Kos Temür cema‘ati, Cemale kal‘ası
yörüklerinden, Kır-sehri kz.: 674
Kos Temürlü cema‘ati, Emrud-çayı mz.,
Kavacık[-kısla] mz., Oluk-kaya mz.,
Boga-alañı mz., Kantara mz., Yokus-yolbası
mz., Çupi-çardagı mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Budak-özü n.]: 609
Koz Viran cema‘ati, Zakirlü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 611
Körpelü cema‘ati, Körpelü mz., Selmanlu
kabìlesi, [Delüce-özü n.]: 607
Köse Musalu cema‘ati, Çonkara cema‘ati,
Kır-sehri kz.: 660
Köse Mustafa cema‘ati, Yassı-agıl mz.,
Gölcügez mz., Agcalu kabìlesi, [Kara-dere
n.]: 604
Köse-oglu: 625
Köskerlü cema‘ati, Sagır-eñi mz., Çiçeklü
kabìlesi, Boz-ok kz.: 610
Kucak-ogulları (?): 622
Kuddüsìn-oglu (?): 597
Kul Tapan cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok
kz.: 635
[Kul Tapan cema‘ati], bk. Devletyan
cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik kabìlesi,
Keskün n.
Kulaklu bölügü, Kara Kocalu cema‘ati,
Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Kulavuz bölügü, Nodura cema‘ati, Çonkara
cema‘ati, Kır-sehri kz.: 661
Kulavuzlu cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Kulavuzlu cema‘ati, Deñiz-agılı mz., Alınpıñarı
mz., Çok-agıl mz., Bas-horos mz.,
94
Deñiz-öyügü mz., ncügez mz., ki-agıl
mz., Kaya-degirmeni mz., Kavak-deresi
mz., Karalık mz., Karaca-viran mz.,
Göllü-pıñar mz., Kıslak-i Veled-i Hızır
mz., [Bogazlıyan n.]: 630
Kulavuzlu cema‘ati, Yayla-viranı mz., [Emlak
n.]: 630
Kutuculu (?) cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
Künde Hacìlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Künde Hacìlu(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, [Süleymanlu n.]: 598
Kürd cema‘ati, [Gök-emrud mz., Sorkun n.]:
634
Kürd cema‘ati, Hamza Kethuda veled-i Seydì
[-bölügü], Kır-sehri kz.: 660
Kürekçi cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Kanak-i Bala n.]: 599
Kürkcülü cema‘ati, Boz-ok kz.: 634
Kürklücelü cema‘ati, [Güzelce-köprü mz.,
Bogazlıyan n.]: 628
Kürti [-bölügü], Kır-sehri kz.: 663
Kürti [-cema‘ati], Ak-pıñar mz., [Gün-yüzü
n.]: 654
Kürti cema‘ati, Görmenlü kıslagı, ‘Alì-kocalu
kıslagı, Üç-kuyu kıslagı, ‘Alì-Kocalubölügü
kıslagı, Hamìdlü kıslagı, Tahirlü
kıslagı, Kozcalu kıslagı, Danismendlü
kıslagı, Gögsü-yassı kıslagı, Alaca-çorakagzı
kıslagı, Kara-day[ı]-kendi kıslagı,
Kır-sehri kz.: 649
Kürti cema‘ati, Kır-sehri kz.: 650
Kürti cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri
kz.: 649
Kürti cema‘ati, Yunuslu kıslagı, Rumlu[-‘Isa]
kıslagı, Ilı-pıñar kıslagı, ‘Ömerlü kıslagı,
‘Ömer-Fakılu kıslagı, Nusretlü kıslagı, Er-
Duñası kıslagı, Kara- brahìmlü kıslagı,
Tas-pıñar kıslagı, Kır-sehri kz.: 650
Kürti re‘ayası cema‘ati, Kır-sehri kz.: 649
Kürti ta‘allukatı bölügü, Kır-sehri kz.: 649
Lopaç [Topaç] cema‘ati, Külahluca mz., ‘Alì
Beyilü kabìlesi, [Gedük n.]: 618
Maf [Taf] cema‘ati, gdecik mz., Boyaluviran
mz., Uzun-in mz., Küçük-ark mz.,
Viran-Kadì-viranı mz., Kethuda-argı mz.,
Acıca-kısla mz., Kara-koç mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 608
Mahal cema‘ati, Ata-oglu mz., Demircülü
kabìlesi, Boz-ok kz.: 614
Mahmud Çelebi veled-i Ahmed Çelebi: 677
Malıs [Babis] cema‘ati, Kır-sehri kz.: 648
Mazlumlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
Megresunlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Mehdì Seyh: 633
Mehmed Çelebi veled-i Ahmed Çelebi: 675
Mehmed Fakılu cema‘ati, Kara Kocalu
cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Mehmed veled-i Mihmad bölügü, Yuvalu
kabìlesi, Kır-sehri kz.: 662
Mekelenlü [Melikanlu] cema‘ati, Yara-pusan
mz., [Kadì-kısla mz., Budak-özü n.]: 631
Mekresenlü cema‘ati, Kazancık mz., Tuzlakısla
mz., [Gedük n.]: 623
[Mekresenlü cema‘ati], bk. Badsürünlü
cema‘ati, Göçmen mz., Damlaluca mz.,
[Gedük n.]
[Melikanlu cema‘ati], bk. Mekelenlü
cema‘ati, Yara-pusan mz., [Kadì-kısla
mz., Budak-özü n.]
Memeselü cema‘ati, Karkın mz., Kızıl Kocalu
kabìlesi, [Çubuk n.]: 594
Menteselü cema‘ati, blis-kilisesi mz., Agaroglu-
pıñarı mz., [Bogazlıyan n.]: 630
[Merzuklu cema‘ati], bk. Berzuklu cema‘ati,
Eski-kısla mz., Selmanlu kabìlesi,
[Delüce-özü n.]
Meseler (?) cema‘ati, Boz-ok kz.: 634
Mestan veled-i Evliya Kethuda bölügü,
Yaycılar cema‘ati, [Varsak], Kır-sehri kz.:
645
Mes‘udlu cema‘ati, Alın-pıñar mz., Güdülkavak
mz., Minare-kaya mz., Agca
KKoyunlu kabìlesi, [Emlak n.]: 613
Mes‘udlu cema‘ati, Emìr-çardagı mz.,
Sögütlüce-viran mz., Mes‘udlu kabìlesi,
[Gedük n.]: 612
Mes‘udlu cema‘ati, Mes‘udlu kabìlesi, Bozok
kz.: 612
Mes‘udlu cema‘ati, Til mz., Hunut-viranı (?)
mz., Elmalu mz., Kaymak mz., Saru mz.,
Mes‘udlu kabìlesi, [Gedük n.]: 611
Mes‘udlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 611, 632
Mevlana Ahmed bin Mehmed Çelebi: 679,
680
Mevlana Mìrim Çelebi, Anadolu kadì-‘askeri:
680
Mevlana Muhyi'd-dìn: 636
Mevlana Süleyman bin Ersi Fakı: 677, 678
Mihmadlu cema‘ati, Agca KKoyunlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 592
Mihmadlu cema‘ati, Diñik kabilesi, Boz-ok
kz.: 635
Mihmadlu cema‘ati, Kara-öyük mz.,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Keskün n.:
616
Muhsin: 604
Muhsinlü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
Muhtereme Hatun: 675, 677
Muhyì cema‘ati, Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.:
603
Muhyi'd-dìn: 603
MKurad Abdal: 627
[Musa Bey cema‘ati nökeranı], bk. Bögüren
Musa Bey cema‘ati, Kızıl Kocalu kabìlesi,
Boz-ok kz.
Muslihü'd-dìn: 675
Mustafa bin Yagmur: 680
Mustafa veled-i Balì: 674
Muzafferlü cema‘ati, Kuz-agıl mz., Kuyucak
mz., Süleymanlu kabìlesi, [Gedük n.]: 600
Mü’minlü cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok
kz.: 635
Mü’minlü cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
Mü’minlü cema‘ati, Kuruca-öz mz., Gedük
n.]: 633
Mürsellü cema‘ati, Kır-sehri kz.: 644
Nasrullah cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Nayiblü cema‘ati, Kara-kuyu mz., Boz-ok kz.:
633
Nazar Beylü cema‘ati, Akarca mz., Kozlukuyu
mz., Agcalu kabìlesi, [Kara-dere n.]:
601
Nebì: 674
Neccarlu cema‘ati, [Bey-argı mz., Bogazlıyan
n.]: 633
Nodura cema‘ati, Çonkara cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 661
Nökeran cema‘ati [Evlad-i Zakir cema‘ati
nökeranı], Zakirlü kabìlesi, Boz-ok kz.:
611
Nurü'd-dìn, bk. Caca Bey
Ocunlu (?) cema‘ati, Karamanlu-yi Diñik
kabìlesi, Keskün n.: 616
Oguzlu cema‘ati, Sekilü kabìlesi, Boz-ok kz.:
592
Okcu Mehmed cema‘ati, Varsak, Kır-sehri
kz.: 644
Okcu Pusad cema‘ati, Kır-sehri kz.: 658
Okcu-oglu: 625
Okculu cema‘ati, Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.:
635
Okculu cema‘ati, [Kurd-ini mz., Agca-agıl
mz., Örtülü mz., Kara-deve-agılı mz.],
Kızıl Kocalu kabìlesi, [Çubuk n.]: 593
Okculu cema‘ati, Okcu mz., Karamanlu-yi
Diñik kabìlesi, Keskün n.: 616
Okculu cema‘ati, Saru-kıslası mz., Demürcilü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 615
Onarlu cema‘ati, Buturaklu mz., Kara-bayır
mz., Zakirlü kabìlesi, Boz-ok kz.: 610
Orhan Hacìlu cema‘ati, Koca-alañı mz.,
Zakirlü kabìlesi, [Sorkun n.]: 610
Orta Köy cema‘ati, Kır-sehri kz.: 656
Oruc Han: 617
Oruc Hanlu cema‘ati, [Oruchan mz.],
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Boz-ok kz.:
616
Oruc Hanlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
‘Osman Mirza bölügü nökeranı, Kır-sehri kz.:
650
‘Osmanlu cema‘ati, Çanakcı mz., Uruz mz.,
Dedik-kıslası mz., Boz-ok kz.: 630
Oynadanlu cema‘ati, Dikilü-tas mz.,
Demürcilü kabìlesi, [Sorkun n.]: 615
Öksüz Delü cema‘ati, Kal‘a-deresi mz.,
Selmanlu kabìlesi, [Sorkun n.]: 606
Öksüz Delü cema‘ati, Seyhì-Bey-kıslası mz.,
Selmanlu kabìlesi, [Budak-özü n.]: 606
Öksüz Delü(-i diger) cema‘ati, Aygırlu mz.,
[‘Alì-kulu mz., Yeñice mz.], Selmanlu
kabìlesi, [Delüce-özü n.]: 606
Öküz Delü(-i diger) cema‘ati, Göllüce mz.,
Selmanlu kabìlesi, [Kanak-i Zìrìn n.]: 607
‘Ömer Bey: 622
95
‘Ömer bin Ersi Fakı: 677, 678
Parlı cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 599
Perdesalu (?) cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
Pervane: 679
Pervazlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Kara-dere n.]: 599
Peyklü cema‘ati, Boyalık mz., Demürcilü
kabìlesi, [‘Aliki n.]: 615
Pìr Ga’ib, dervìs: 680
Pìr Ga’ib veled-i Ahmed Kethuda bölügü,
Beydik cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.:
655
Poladlu cema‘ati, Eriklü mz., Çin-Temür (?)
mz., Yogun-pelid mz., Çiçeklü kabìlesi,
Boz-ok kz.: 609
Poladlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 600
Rabi‘a cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 660
Rahme [Asma] cema‘ati, Koñur kabìlesi, Kırsehri
kz.: 645
Ramazan: 677, 678, 679
Ramazanlu cema‘ati, Gök-öz-ayagı mz.,
Zakirlü kabìlesi, [Sorkun n.]: 610
Rasul Halìfe: 636
Rasul Halìfe evladı: 636
Receb Evci: 597
Sadık cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 599
Sagdın[lu](-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
[Sagdınlu cema‘ati], bk. Salih Dinlü cema‘ati,
Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok kz.
Sahìh ‘Isalu cema‘ati, Kal‘acuk mz., Nu‘manekinligi
mz., Selmanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 606
Sahìh ‘Isalu cema‘ati, [Kozcugaz mz.],
Selmanlu kabìlesi, [Sorkun n.]: 606
Sahìh ‘Isalu cema‘ati, Tatar-ekinligi mz.,
Selmanlu kabìlesi, [Budak-özü n.]: 606
Sahillü cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok
kz.: 599
Salavatlu cema‘ati, Yassı-geçid-bucagı mz.,
Keyice mz., Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Salih: 648
Salih Dinlü [Sagdınlu]cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
Salur cema‘ati, Çomak-depesi mz., Dere-kısla
mz., Sökülen kabìlesi, Boz-ok kz.: 629
Saraycıklu cema‘ati, Kıslak-i Zü'l-Kadirlü-
Kethuda mz., Selmanlu kabìlesi, [Budaközü
n.]: 607
Sarım Beylü cema‘at, Boz-ok kz.: 632
Sarım Beylü cema‘ati, Demircilü kabìlesi,
Boz-ok kz.: 614
Sarım Beylü cema‘ati, Esme mz., ‘Alì-Seyh
mz., Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Keskün
n.: 617
Sarsal cema‘ati, Tutak-kilisesi mz., [Ak-dag
n.]: 624
Sarsallu cema‘ati, Kamıs-agıl kıslagı, Tirm[e]
kıslagı, Mentes-oglu kıslagı, Kır-sehri kz.:
645
Sarsallu cema‘ati, Kara-kurd kıslagı, Karakaya
kıslagı, Aruklu kıslagı, Kır-sehri kz.:
646
Sarsallu cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kırsehri
kz.: 657, 676
Saru Abdal: 618
Saru Ahmed bin Mehmed: 680
Saru Hacìlu cema‘ati, Pöhrenklü mz., Kızıl
Kocalu kabìlesi, [Baltı n.]: 595
Saru Halìl cema‘ati, Bugurlu[-Mahmud] mz.,
Kızılca-kısla mz., Peynir-yemez mz.,
Selmanlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 607
[Saru Halìllü cema‘ati], bk. Saru-Halìllü
mezra‘ası, n-kısla mz., [Kanak-i Bala n.]
Saru Halìllü mezra‘ası [Saru Halìllü
cema‘ati], n-kısla mz., [Kanak-i Bala n.]:
629
Saru Kayalu cema‘ati, Saru-kaya mz., Sekilü
kabìlesi, Boz-ok kz.: 592
Saru Kızlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Saru Kızlu cema‘ati, Kırk-kavak mz.,
Karamanlu-yi Diñik kabìlesi, Keskün n.:
617
Saru Velì: 666
Saru Yaycılu cema‘ati, Kır-sehri kz.: 644
Saruhan: 619
Satılmıslu cema‘ati, Kogaluca mz., kiz-in
mz., Kızılca-kısla mz., Merkeb-öldüren
mz., Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Sekilü cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Sekilü cema‘ati, Agca-saz mz., Agca-in mz.,
Kızıl Kocalu kabìlesi, Boz-ok kz.: 595
Sekilü [-cema‘ati], Boz-ok kz.: 636
Sekilü kabìlesi, Boz-ok kz.: 592, 618
Selamlu cema‘ati, Selamlu mz., Agsak-Fakı
mz., Boz-ok kz.: 633
Selìmler cema‘ati, Kır-sehri kz.: 648
Selman neslü: 607
Selmanlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 606, 632
Selmanlu [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636
Sevindik Seyhlü cema‘ati, Hezik [-cema‘ati],
Kır-sehri kz.: 662
Seydì Halìfe evladı: 680
Seydì kavmi, Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.:
603
Seydì Mehmed: 680
Seydì Mehmed, ‘Asık Pasa evladından: 679
Seyyid Salahü'd-dìn: 636
Sıgırlu cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 649
Sinan Abdal: 612
Sofular bölügü, Beydik cema‘ati, Varsak-i
Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 655
Sökülen bölügü, Koñur kabìlesi, Kır-sehri kz.:
653
Sökülen cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Sökülen cema‘ati, Ascı-kıslası mz., Ark-i
Haydar-Bey mz., [Sorkun n.]: 629
Sökülen cema‘ati, Kozcugaz mz., [Bogazlıyan
n.]: 629
Sökülen cema‘ati, Kusaklu-öyük mz., Çıkrıkçı
mz., Pìrì-Bey-kıslası mz., [Ak-dag n.]: 629
Sökülen cema‘ati, Pìrì-Bey-kıslası mz.,
Yüñlü-viran mz., [Ak-dag n.]: 628
Sökülen cema‘ati, Veled-i Köse mz., Arpalık
mz., nce-su mz., Bayır mz., ‘Alem-Beykıslası
mz., Koçi-Bey-kıslası mz.,
Saycugaz mz., Çarsu-kösesi mz., Karacaöyük
mz., Yagsıb-öyügü mz., Dilküna‘
llıyan mz., Koçak mz., Emìr-Beykıslası
mz., Taban-‘Alì-oglu-kıslası mz.,
ncügez mz., [Kanak-i Bala n.]: 629
Sökülen cema‘ati, Yerce-pıñar mz., Bes-depe
mz., Yaluñuzca-Seyh mz., Yahya-sarayı
mz., Yagmur-kıslası mz., Ayrancı mz.,
Bagçecük mz., Çok-kuyu mz., Sarucılar
mz., Kara-Seydì mz., Çukur-viran mz.,
Ballık mz., Gölcügez mz., Koçi-Kethudakıslası
mz., Yaprak-bası mz., Gök-oglu
mz., Selam-kavagı mz., Samlu-saray mz.,
Eñek-özü mz., Yaka-bayad mz., Sehirlü-
Kethuda mz., [Kanak-i Bala n.]: 628
Sultan Bayezìd Han: 680
Sultan evladı cema‘ati, Çonkara cema‘ati,
Kır-sehri kz.: 661
Sübayır cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kırsehri
kz.: 646
Süleyman Bey evladı cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Süleyman cema‘ati, Hezik [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 662
Süleyman Çelebi veled-i Ahmed Çelebi: 675,
677
Süleyman Dedelü cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Süleyman Dedelü cema‘ati, Sakarca-kaya
mz., [Ak-dag n.]: 624
Süleyman Fakı bölügü, Koñur kabìlesi, Kırsehri
kz.: 653
Süleymanlu cema‘ati, Boz-ok kz.: 606
Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 632
Süleymanlu kabìlesi, [Süleymanlu n.]: 598
Süleymanlu ta’ifesi, Boz-ok kz.: 634
Sadì Fakı: 645
Sah ‘Alì Kavmi cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Sahkulu: 674
Sahnalu [Süca‘ Hanlu] cema‘ati, Kuz-kısla
mz., Yassı-kısla mz., Sekilü kabìlesi,
[Çubuk n.]: 592
Sahruh Bey: 637
Sahruh Bey bin ‘Ala’ü'd-devle [-Bey]: 636
Sahverdi: 636
Sam Bayadı kabìlesi, Boz-ok kz.: 593, 632
Sam Bayadı [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636, 637
Sam Bayadı kabìlesi, [Gedük n.]: 620
Sark[lu cema‘ati], Göynük-viranı mz.,
Demürcilü kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 615
Sarklu cema‘ati, Acı-pıñar mz., Kogaluca-akkaya
mz., Sam Bayadı kabìlesi, [Gedük
n.]: 621
Sarklu cema‘ati, Kıslak-i ‘Alì-Kethuda mz.,
Çiçeklü kabìlesi, Boz-ok kz.: 610
96
Sekerlü (?) cema‘ati, [Kirce cema‘ati],
Süleymanlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Seyh Bahrì: 601
Seyh Çoban dervìsleri cema‘ati, Kır-sehri kz.:
662
Seyh Hacì brahìm: 636
Seyh Hasan: 672
Seyh ‘Isa Mahmud: 652
Seyh sma‘ìl[lü] cema‘ati, Kılıç-özü mz.,
Debildeyik mz., Larende mz., Eriklü mz.,
Kıslak-i Rum-Bey-oglu mz., Kızılca-kısla
mz., Gökce-kısla mz., Çerik-oglu mz.,
[Çoban-kaya mz.], Çiçeklü kabìlesi, Bozok
kz.: 609
Seyh Kaya: 652
Seyh Mevlevì ebnası: 675
Seyh Musa: 636, 637
Seyh Süleyman: 652, 675, 676, 678, 679, 680
Seyh Süleyman ta‘allukatı, Kır-sehri kz.: 652
Seyh Samì dervìsleri cema‘ati: 634
Seyhlü cema‘ati, Sam Bayadı kabìlesi,
[Gedük n.]: 621
Seyhlü Tatar cema‘ati, [Çubuk n.]: 634
Sıhna cema‘ati, Uç Beylü [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 660
Sirvansahlu [ve Kalkancıl] cema‘ati, Çubuk
n.]: 634
[Süca‘ Hanlu cema‘ati], bk. Sahnalu cema‘ati,
Kuz-kısla mz., Yassı-kısla mz., Sekilü
kabìlesi, [Çubuk n.]
Tacirlü cema‘ati, Alın-pıñar mz., Boyaluviran
mz., Sekilü kabìlesi, Boz-ok kz.: 592
Tacirlü cema‘ati, Boz-ok kz.: 631
Tacü'd-dìn, Karaman vilayeti tahrìr emìni:
678, 679
Taf cema‘ati, Çakal-viran mz., Tatar-argı mz.,
Bogaz-agıl mz., Agca-viran mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 609
[Taf cema‘ati], bk. Maf cema‘ati, gdecik
mz., Boyalu-viran mz., Uzun-in mz.,
Küçük-Ark mz., Viran-Kadì-viranı mz.,
Kethuda-argı mz., Acıca-kısla mz., Karakoç
mz., Çiçeklü kabìlesi, [Bogazlıyan n.]
Tama cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 654
Tanık Ildız (?) cema‘ati, Kır-sehri kz.: 654
Tatar cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
Tatar cema‘ati, Kaya-pıñar mz., [Altıluçarsısu
mz.], Demürcilü kabìlesi, [Kanak-i
Bala n.]: 614
Tatar Mazılu cema‘ati, Kara Kocalu cema‘ati,
Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 659
Tatgılu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 600
Tayfurlu cema‘ati, Tayfur-bendi mz., Viransehir
mz., Tayfur-viranı mz., [Bogazlıyan
n.]: 630
Teberrük Fakìhlü cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Tecirlü cema‘ati, Boz-ok kz.: 635
Tecirlü cema‘ati, Çandır mz., Tecirlü kabìlesi,
[Ak-dag n.]: 619
Tecirlü cema‘ati, [Karkın mz.], Tecirlü
kabìlesi, [Çubuk n.]: 619
Tecirlü cema‘ati, Kozca-kısla mz., Orta-Kısla
mz., [Çubuk n.]: 619
Tecirlü cema‘ati, [Pıñar-bası mz.], Tecirlü
kabìlesi, [Emlak n.]: 619
[Tecirlü cema‘ati], bk. ‘Arablu cema‘ati, [ n
mz., Emlak n.]
Tecirlü kabìlesi, Boz-ok kz.: 619
Temürlü cema‘ati, Topaç mz., Sam Bayadı
kabìlesi, [Gedük n.]: 621
Todurga cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 644,
645
Todurga [-cema‘ati], Sülmencik mz., [Kırsehri
n.]: 657
Todurgan [Todurga] cema‘ati, Kır-sehri kz.:
644
[Todurga cema‘ati], bk. Todurgan cema‘ati,
Kır-sehri kz.
Toklu Gömen cema‘ati, Kara-pıñar kıslagı,
Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Toklu Gömen cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri,
Kır-sehri kz.: 659, 678
Tokuz cema‘ati, Kır-sehri kz.: 648
Tonbul cema‘ati, [ gdecik mz., Bogazlıyan
n.]: 630
[Topaç cema‘ati], bk. Lopaç cema‘ati,
Külahluca mz., ‘Alì Beyilü kabìlesi,
[Gedük n.]
Toraman cema‘ati, Çerçi-‘Alì mz., Esen
kıslası mz., Bögürtlenli mz., Kızıl Kocalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 595
Töhmerek cema‘ati, Kavurgalu kabìlesi, Bozok
kz.: 614
Töhmerek cema‘ati, [Geriz mz., Bogazlıyan
n.]: 634
Tur ‘Alì Dayılu cema‘ati, Kızıl Kocalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 594
Tur Hamdunlu [Tur Hamunlu] cema‘ati,
Çayır-seyhi mz., [Gedük n.]: 622
Tur Hamunlu cema‘ati, Bogasi mz., Sem‘adagı
mz., Karaca-viran mz., Velì-Hacìçardagı
mz., Kaya-pıñar mz., [Oyruca mz.,
Gedük n.]: 622
[Tur Hamunlu cema‘ati], bk. Tur Hamdunlu
cema‘ati, Çayır-seyhi mz., [Gedük n.]
Tur Hamunlu kabìlesi, Boz-ok kz.: 635
Tur Hasanlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 600
Tur Hasanlu(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 600
Tur (?) Kethuda [-bölügü], Uç Beyi cema‘ati,
Kır-sehri kz.: 660
Tura Beylü cema‘ati, Anbarlu mz., Kızıldelü-
viranı mz., Hamza-Fakìh-kıslası mz.,
Lalelü mz., Kızıl Kocalu kabìlesi, [Baltı
n.]: 596
Turasanlu cema‘ati, [Koñur n.]: 646
Tursun Hacìlu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
Boz-ok kz.: 599
Türkanca cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 598
Türkanlu cema‘ati, Türkan mz., Demürcilü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 615
Ucigi [Uç Beyi] cema‘ati, Eyyublar (?)
kıslagı, Ak-pıñar kıslagı, Demürciler
kıslagı, Kara-Digin kıslagı, Gedere
kıslagı, Yılanluca kıslagı, ‘ zzü'd-dìnlü
kıslagı, Bereketlü-agıl kıslagı, Kır-sehri
kz.: 646
Ucigi [Uç Beyi] cema‘ati, Kır-sehri kz.: 654
Uç Beyi cema‘ati, Kır-sehri kz.: 677
Uç Beyi cema‘ati, Köpürdü-cema‘ati kıslagı,
[Gün-yüzü n.]: 654
Uç Beyi cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kırsehri
kz.: 658
Uç Beyi [-cema‘ati], Kır-sehri kz.: 660
[Uç Beyi cema‘ati], bk. Ucigi cema‘ati,
Eyyublar (?) kıslagı, Ak-pıñar kıslagı,
Demürciler kıslagı, Kara-Digin kıslagı,
Gedere kıslagı, Yılanluca kıslagı, ‘ zzü'ddìnlü
kıslagı, Bereketlü-agıl kıslagı, Kırsehri
kz.
[Uç Beyi cema‘ati], bk. Ucigi cema‘ati, Kırsehri
kz.
Uç Beylü cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Uç Beylü cema‘ati, Bel-pıñar mz.,
[Bogazlıyan n.]: 630
Uç Beylü cema‘ati, Kır-sehri kz.: 660
Ulaklu cema‘ati, [Kadì-kavagı mz.], Boz-ok
kz.: 634
‘Umran cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 599
Umur Bey, tahrìr emìni: 679
‘Unvanlu (?) cema‘ati, Kıslak-i ‘Unvan-oglu
(?) mz., ‘Alì Beyilü kabìlesi, Boz-ok kz.:
618
Usak Türkanlu (?) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
Uvralu cema‘ati, Kara-köse mz., Kabaca-oglu
mz., Hoca-Bey mz., Kıslak-i Saru- shaklu
mz., Kabaca-agaç mz., Yara-pusan mz.,
Sinan-Abdal mz., Eymirli mz., Kıslak-i
Karaca-Süleyman mz., Ugru-deresi mz.,
Darıcı mz., Mes‘udlu kabìlesi, Boz-ok kz.:
612
Uz Kisi cema‘ati, Kasga kıslagı, Sekerin-i
Güney kıslagı, Agca-sehir kıslagı, Kuz-i
Füzulca-dagı kıslagı, Kuyuluk kıslagı,
Koz-oluk kıslagı, Çay-kısla kıslagı, Kızılkas
kıslagı, Çobra-kaya (?) kıslagı, Kırsehri
kz.: 648
Uz kisi cema‘ati, Kır-sehri kz.: 654, 678
Uz Kisi cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kırsehri
kz.: 659, 673
Uzun Ahmedlü cema‘ati, Kuyucak mz.,
Çagsak-bası mz., Tugcu mz., Çay-kısla
mz., Agcalu kabìlesi, [Kara-dere n.]: 602
Uzun ‘Isalu cema‘ati, Selmanlu kabìlesi,
[Gedük n.]: 607
Uzun Yusuf Kethuda cema‘ati, Cemale
kal‘ası yörüklerinden, Kır-sehri kz.: 674
Uzunlu cema‘ati, Gögem-öyügü mz.,
Selmanlu kabìlesi, [Sorkun n.]: 606
Uzunlu cema‘ati, Kal‘a-beyi mz., Selmanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 606
Ürkeylü cema‘ati, Boz-ok kz.: 632
97
Ürkeylü cema‘ati, [Bogazlıyan n.]: 633
Üveys veled-i Sah Mehmed: 675
Varsak-i Kır-sehri, Kır-sehri kz.: 644, 646,
649, 652, 655, 657, 658, 659, 673, 675,
676, 677, 678
Varsak, Kır-sehri kz.: 644, 645, 647, 648,
649, 654, 655, 660, 676
Varsak, Tirme mz., [Kır-sehri n.]: 657
Vavurgalu Develer [Kavurgalu Dedelü]
cema‘ati, Taharet-özü mz., Kavurgalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 614
Veled-i Bıyıklu: 625
Veled-i Köse: 629
Velì Kethuda bölügü, Yuvalu kabìlesi, Kırsehri
kz.: 662
Velì veled-i Sükrullah: 674
Yaglu cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Yagrıncı cema‘ati, Yarık-pıñar kıslagı, Dere
kıslagı, Yellüce kıslagı, Varsak, [Günyüzü
n.]: 654
Yahyalu cema‘ati, Viran-sehir mz., ‘Alì
Beyilü kabìlesi, [Emlak n.]: 618
Yalakim cema‘ati, Beydik [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 656
Yaluñuzca Seyh: 628
Yaman cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi,
[Süleymanlu n.]: 598
Yaman(-i diger) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, [Süleymanlu n.]: 598
Yanık Bey: 598
Yapaltınlu cema‘ati, Tatar-argı mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Bogazlıyan n.]: 609
[Yapaltınlu cema‘ati], bk. Yapatsınlu
cema‘ati, Yava-Hacì mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Gedük n.]
[Yapaltınlu(-i diger) cema‘ati], bk.
Yapatsınlu(-i diger) cema‘ati, Yava-Hacì
mz., Çiçeklü kabìlesi, [Gedük n.]
Yapalu bölügü, Nodura cema‘ati, Çonkara
cema‘ati, Kır-sehri kz.: 661
Yapalu(-i diger) bölügü, Nodura cema‘ati,
Çonkara cema‘ati, Kır-sehri kz.: 661
Yapatsınlu [Yapaltınlu] cema‘ati, Yava-Hacì
mz., Çiçeklü kabìlesi, [Gedük n.]: 608
Yapatsınlu(-i diger) [Yapaltınlu(-i diger)]
cema‘ati, Yava-Hacì mz., Çiçeklü
kabìlesi, [Gedük n.]: 608
Yatık (?) Gümüsgin cema‘ati, [Varsak], Kırsehri
kz.: 644
Yaycılar cema‘ati, Varsak-i Kır-sehri, Kırsehri
kz.: 657
Yaycılar cema‘ati, Varsak, Kır-sehri kz.: 645,
676
Yaycılu cema‘ati, Ak-dag [n.]: 635
Yaycılu cema‘ati, Çamurlu-kısla mz.,
[Yellüce-kısla mz., Kozluca-kısla mz, Akdag
n.]: 626
Yaycılu cema‘ati, Zakirlü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 611
Yayla Hacìlu cema‘ati, Kara-kız-kavagı mz.,
Esek-meydanı mz., Zakirlü kabìlesi,
[Sorkun n.]: 610
Yegincik cema‘ati, Beydik [-cema‘ati], Kırsehri
kz.: 656
[Yel Timur Hacìlu cema‘ati], bk. Yelmedir
Hacìlu cema‘ati, [ gdecik mz.], Boz-ok kz.
Yellü [-cema‘ati], Kır-sehri kz.: 645
Yelmedir Hacìlu [Yel Timur Hacìlu]
cema‘ati, [ gdecik mz.], Boz-ok kz.: 600
Yeñi Beydik cema‘ati, Kır-sehri kz.: 656
Yeñi Hasanlu (?) cema‘ati, Süleymanlu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 599
Yeñice mezra‘ası [Yeñicelü cema‘ati],
Yeñicelü mz., Zekeriyya-Hacì-kıslası mz.,
Mehdì-Seyh mz., [Kartal-olugu mz.], Bozok
kz.: 633
[Yeñicelü cema‘ati], bk. Yeñice mezra‘ası,
Yeñicelü mz., Zekeriyya-Hacì-kıslası mz.,
Mehdì-Seyh mz., [Kartal-oglu mz.], Bozok
kz.
Yeñicik cema‘ati, Süleymanlu kabìlesi, Bozok
kz.: 600
Yer Köy cema‘ati, Ilı-su mz., Agcalu kabìlesi,
[Bogazlıyan n.]: 605
Yer Köylü cema‘ati, Punur-beyi mz., Haydarçardagı
mz., Bazlamaç-pıñarı mz., Poyraz
mz., Çırgadan-kıslası mz., Arslan-tas mz.,
Agcalu kabìlesi, [Delüce-özü n.]: 605
[Yile MKuradlu cema‘ati], bk. Yir MKuradlu
cema‘ati, Halka-çayırı mz., Agcalu
kabìlesi, [Kara-dere n.]
Yir MKuradlu [Yile MKuradlu] cema‘ati,
Halka-çayırı mz., Agcalu kabìlesi, [Karadere
n.]: 602
Yogun ‘Isalu cema‘ati, [Sırçalu mz.,
Kayseriyye]: 633
Yogunlu cema‘ati, Sekilü kabìlesi, Boz-ok
kz.: 592
Yol Kulu: 630, 636
Yolageldi Dervìs: 636
Yortan cema‘ati, Koñur kabìlesi, Kır-sehri
kz.: 653
Yörgice [Yörgiç] cema‘ati, Kır-sehri kz.: 660
[Yörgiç cema‘ati], bk. Yörgice cema‘ati, Kırsehri
kz.
Yörük ta’ifesi: 589
Yörük ta’ifesi, Ak-dag n.: 630
Yunus Halìfe: 636
Yunus Halìfe evladı: 636
Yusuf Abdal: 636
Yuva Köselü bölügü, Kara Kocalu cema‘ati,
Varsak, Kır-sehri kz.: 647
Yuvagılı cema‘ati, Çiçeklü kabìlesi, [Budaközü
n.]: 610
Yuvalu cema‘ati, Çonkara cema‘ati, Kır-sehri
kz.: 662
Yuvalu kabìlesi, Kır-sehri kz.: 662
Yükseklü cema‘ati, Çonkara cema‘ati, Kırsehri
kz.: 661
Zakirlü kabìlesi, Boz-ok kz.: 610, 632
Zakirlü [-kabìlesi], Boz-ok kz.: 636
Zemheri cema‘ati, Kıyamet-agılı mz., Agcalu
kabìlesi, Boz-ok kz.: 601
[Zemherir cema‘ati], bk. Emherir cema‘ati,
Agcalu kabìlesi, Boz-ok kz.
Zü'l-Kadir-oglu: 589
Zü'l-Kadirli beyleri: 589

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyu Horasan'dan Anadolu'ya göçen Balabanlı Türkmenlerinden...

Oğuz /Türkmen Oymaklarının Listeleri

Kayseri'de Yörükler Türkmenler: K Maddesi